Projekt POIR 3.3

Projekt POIR 3.3

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuję projekt w ramach działania POIR 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.  

Czytaj więcej