Projekt POIR 3.3

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuję projekt w ramach działania POIR 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.  

 logotypUE RP

 

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO poprzez internacjonalizację

Nazwa beneficjenta:                                    Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o.

Wartość projektu:                                          689 063,00

Wkład Funduszy Europejskich:                  338 460,00

Okres realizacji:                                                2018-2019

 

Cele projektu i zakładane efekty:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozwój eksportu firmy. W ramach projektu planowany jest udział w szeregu działań promocyjnych, ukierunkowanych na promocję marki przedsiębiorstwa na dwóch rynkach docelowych: Iranu oraz Algierii. Działania zaplanowane są na lata 2018 oraz 2019. Efektem projektu będzie nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych.

 

Informacji o realizacji projektu udziela:

Przemysław Juskowiak
tel. +48 607 740 009
e-mail: przemyslaw.juskowiak@zbr-agro.pl