Konsultacje merytoryczne w zakresie prac badań polowych

W ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2016-2018 udostępniamy do pobrania plik potrzebny przy realizacji zapytania ofertowego.

Wykonanie analizy marketingowej

W ramach projektu działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla podmiotów posiadających plan rozwoju eksportu”, udostępniamy do pobrania pliki potrzebne przy realizacji analizy marketingowej.

Usługa doradcza

W ramach projektu działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, udostępniamy do pobrania pliki potrzebne przy realizacji usługi doradczej.