fundusze ue

Podstawowe informacje

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2016-2018.

Przebieg realizacji

Realizacja projektu badawczego realizowanego przy wsparciu finansowania unijnego to proces długi i skomplikowany, dlatego chcielibyśmy informować Państwa o postępach w realizacji prowadzonego projektu poprzez prowadzenie kalendarium projektowego.