Badania i rozwój

ZBR AGRO zajmuje się również badaniami nowych innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

Kooperacja z firmami wyposażonymi w stanowiska prób oraz współpraca z licznymi gospodarstwami rolnymi, pozwala na testowanie prototypowych rozwiązań w sposób kompleksowy. W początkowej fazie badawczej, nasze maszyny przechodzą testy stacjonarne w siedzibie firmy, następnie prototypy poddawane są badaniom w warunkach polowych.

Firma AGRO współpracuje również z innymi podmiotami oferującymi złożone badania wytrzymałościowe. Badania te prowadzone są na każdym etapie powstawania produktu - od wirtualnego modelu 3D do dynamicznych prób polowych prototypu.